Ly Ống Trung Đáy Mỏng Indonesia MT-129-1

Mã sản phẩm:  MT-129-1

Liên Hệ

Thông tin chi tiết sản phẩm: MT-129-1

- Đường kính Ø: 66mm

- Chiều cao H: 119mm

- Thể tích V: 260 ml

Tag:
Đơn vị hợp tác