Ly sứ có nắp HQ màu cam

Mã sản phẩm:  Ecc004PP_cam_280ml

Nhà sản xuất: 

Liên Hệ

Đơn vị hợp tác