Ly Thủy Tinh Indo Lùn Sọc

Mã sản phẩm:  RXUB-8T

Nhà sản xuất: 

Liên Hệ

Ø: 78 mm H: 90 mm V: 230 ml

Tag:
Đơn vị hợp tác